วิธีการสั่งซื้อสินค้า
____________________________________________

หรือช่องทางอื่นๆ โดยใช้รหัสสินค้า

    สั่งซื้อสินค้า WWW.CATALOGFRIDAYONLINE.COM ได้สะดวกหลากหลายวิธี ดังนี้
    1.สั่งซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงกับเจ้าหน้าที่รับบริการสั่งซื้อทางโทรศัพท์
    โทร. 02-119-1777
วันจันทร์-ศุกร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 7.00 - 24.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.30 น.
       
    2.สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทางอินเตอร์เน็ต(สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนการสั่งซื้อทางอินเตอร์เนต)
   

ได้ที่เว็บไซต์ www.bworder.com

หากท่านสมาชิกยังไม่เคยลงทะเบียนการใช้งานสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.bworder.com

       
    3.สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทางโทรสาร
    ที่เบอร์ 0-2917-1977 โดยกรอกรายละเอียดการสั่งซื้อ
รอบจำหน่ายที่, ชื่อ - รหัสสมาชิก, รหัสสินค้า,
จำนวนชิ้น - ชุด ลงในกระดาษ A4